ДжунСинДао

Сам Чин

ДжунСинДао

ДжунСинДао

Стилът

ДжунСинДао (Илицюан) е бойно изкуство от т. нар. „вътрешни стилове” на ушу (кунг фу). В превод илицюан означава „Бойно изкуство на съзнанието, насочващо силата” (букв. – „И” – съзнание, воля, намерение; „Ли” – сила, физическа сила; „Цюан” – юмрук, бойно изкуство). Това е изкуство за развитие на съзнанието, основаващо се на принципите на даоизма (тайдзи) и чан (дзен) будизма. Последователите на илицюан постигат изкуството чрез вникване в неговата философия и посредством упражнения, в процеса на чиято тренировка те се учат да усещат потока на вътрешната енергия „ци” и да го управляват.

Баланс

Чрез постигане на баланс на силите Ин и Ян в тялото, чрез осъзнаване пределите на движение във всяко от трите измерения, чрез трансформиране на вътрешната енергия във вътрешна сила, чрез концентриране на енергията ци, служеща за импулс на всяко естествено движение на тялото, илицюан помага да се усети и разбере собствената сила, нейните граници и способите за най-ефективното и приложение за самоотбрана.

 

 

Чин Ли Кьон

ДжунСинДао

История на Илицюан

Чин Ли Кьон

Моят баща, Чин Ли Кьон е изучавал своето бойно изкуство от сифу Ли Кам Чоу в Малайзия и от своя баща. Тогава изкуството се е наричала сини-багуа. Това не е комбинация от синицюан и багуаджан, а напълно самостоятелен стил. Това изкуство е включвало също така и фенянцюан (юмрук „Фениксово око”), наричано още Люмунпай. Счита се, че то води своето родословие от планината Удан. Това е било тайно бойно изкуство, което номадските кланове са използвали за самозащита по пътищата и за охрана на кервани. То не е било достъпно за външни хора и се е предавало тайна. Висшето ниво на изкуството се е предавало само на членове от семейството.

Изследване на историята

Моят баща е изследвал историята на стила, за да установи неговите корени. Той е изяснил, че методиката на преподаване на илицюан не прилича на методиката на синицюан, ицюан, багуаджан или тайдзицюан, въпреки че съдържа принципите на всичките тези четири стила. Моят баща продължил своите изследвани, разширявал и допълвал системата с това, което научавал. Той достигнал до извода, че илицюан е изкуство за самопознание и самореализация както на духовните (И), така и на физическите (Ли) способности на човека.

 

Поради това, чувствайки че би било неправилно това изкуство да се приема като част от един от традиционните вътрешни стилове, той го е нарекъл Илицюан.

 

В 1976 г. патриархът Чин създава в Малайзия Асоциация Илицюан.

 

Записано по думите на майстор Сам Чин.

Системата Илицюан – Три нива на развитие

Философия, Концепция и Принципи

  Философия:

·        Несопротивление в точката на контакт

·        Баланс на Ин-Ян енергията

·        Промяна с промените

Концепции:

·        Илицюан се основава на чувстителността

·        Съответствие с природата на Ин-Ян

Шест физически принципа:

1.  Отпускане,

2.  Център на притегляне

3.  Изравняване на структурата

4.  Горен и долен център на тялото

5.  Вътрешен и външен предел

6.  Координация на силата при въртене

Три ментални фактора:

·        Пребиваване в настоящия момент

·        Бесформеност

·        Неотралност

Един Обединяващ принцип:

Чувство за всичко, такова каквото е!

Обединение на менталното и физическото

15 базови упражнения

·        механизъм на движение на тялото в три плоскости (триизмерно)

·        сила на енергията Ин и Ян

·        стояща медитация

·        дихателни упражнения

·        промени

·        удари с крака

·        упражнения за сила

·        Тренировка на форми

·        21 форма

·        Пеперудени длани

Обединение с противника

Обединение с противника

·        въртящи ръце

·        лепкави ръце

·        цинна

·        саншоу

Бойна приложимост

ДжунСинДао

ДжунСинДао

Боен аспект

ДжунСинДао (Илицюан) като бойна практика!

ДжунСинДао се заключва в умението да чувстваме и възприемаме силата на противника, да я направляваме, и вземеме контрол над движението на центъра на тежеста на противника, и, като резултат, да го разбалансираме, и изведем от равновесие, и да нанесем поразяващата техника, било то бутане или удар. Когато центрът на тежеста на противника е изкаран от равновесие, се счита, че съзнанието на противника е “захванато”, защото то рефлекторно започва да работи над возтановяването на равновесето, и противника е лишен от възможността да прилага квито и да било техники на защита или атака, да контролиа изменящата се около него ситуация, и така попада в капан. Майсторите в Илицюан, могат напълно да обездвижат вашето тяло просто “полагане” на ръцете. Усещайки противника, той точно знае, къде се намира неговият центр на тежеста, и чрез движения на тялото с много малка амплитуда започва да управлява равновесието на противника.

Горни нива на обучение

В по-горните нива на обучение се включват и въздействия на акупунктурни точки. Системата включва различни видове удари със свити юмруки, но най-вече се използват отворени длани, ЦИНА и захвати. Лактите, коленете, раменете и главата също се използва за отбранителни и нападателни действия, но най-голямо значение в ИЛИЦЮАН има установането на пълен контрол над противника в самия момент на контакт. При изучаването на формите, се запознаваме с възможностите на нашето тяло, с пределте на движения в всяко от трите измерения, работа с циркулаацията на енергията Ци, осъзнаване на границите на распространение във всяко движение, постига се сущността на движенията и усещането за свързаност между мускули, сухожили и кости, регулира се дишането и сознанието. Но само чрез изпълнението на формата, не е възможно да се достигнат високи нива в бойното искуство, което е достъпно за изучаващите Илицюан. Тези нива се достигат чрез практикуването на упражненията с партнъор. Основата на системата –“липкави ръце”. е упражнение подобно на “бутащие ръце” (туйшоу) в Тайцзицюан, но има и някой разлики.За разлика от практиките в Тайцзицюан, тренировките по Илицюан включват в въртеливи движения на китките и предмишниците една в друга, в това време, сознанието и усещанията на занимаващите се е концентрирано върху усещането на энергията на партнъора и собственото тяло. От това се развиват всевъзможни бойни приложения. Едно от условията за правилно и успешно приложение на Илицюан се явява привеждането на сознанието и тялото в отпуснато и балансирано състояние. Това се постига чрез разбиране на философията и принципите на изкуството. Използвайки силата на въртене, всички движения на тялото са закръглени.Силата се заражда в земята, преминава през краката, след това преминава през раменете и китките, и преминава е едно движение на тялото. На най-високото ниво се достига единство когато силата се пренасочва навсякъде в тялото, и могажем да бъдем свободени във всеки един момент.

 

Текстът е взет от сайта на Международната Федерация по Илицюан.

www.iliqchuan.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial