Първа степен

Верижни удари

Стъпка напред и назад

Верижни юмручни удари със стъпка

Пак Сау и Юмручен удар

Реакция срещу прави удари

СюНимТау Форма на малката идея

СюНимТау - Основна позиция и идея

СюНимТау 1-ва част на формата

СюНимТау 2-ра част на формата