Втори ВингТчун Семинар в София 2014

30/03/2014

Традицията на ЕВТО-България, за провеждане на общи и изпитни семинари в страната, бе продължена от изпитният семинар на организацията в София, на който присъстваха, освен трениращите от София, и инструкторите с технически степени от ВТ Академията в Пловдив – сихинг Марин и сихинг Стефан и сихинг Велин от Русе.

Зниманията започнаха от сутринта и приключиха късния следобед.

В началото бе преподадена отново специализирана загрявка за развитие на усещането на тялото в различните му плоскости и центрове. Последва детайлна тренировка на формата и свързването и с основните плоскости, самостоятелно трениране на основите – ходене, удари, придвижвания и комбинации.

ЛатСау програмите бяха разработени в стрес, а БлицДефенс програмите динамизирани срещу няколко противника.

Движението и повторението, без ясен смисъл, не води до прогрес, а до автоматизиране на физически реакции, които не са свързани с променящата се ситуация. Затова във всяка една от програмите бе обяснявано смисъла и усета, който съпровожда движението. Това наистина промени кинцентрацията и намерението на трениращите.

Трениращите бяха изпитани и преминалите теста получиха своите степени от майстор Станислав Багалев.