Форма или безформеност Част 3

07/05/2018

Вътрешното усещане и разбиране на идеите, стоящи зад проявените форми.

Но не случайно първата форма във ВингТчун се казва Форма на малката идея, или Форма на малките идеи! Тоест, това не са форми на ръцете, а идеи, безформени неща,които могат да се проявят в различни форми в пространството, но не само в една!

Ето тук е важният елемент на израстването и на промяната – вътрешното усещане и разбиране на идеите, стоящи зад проявените форми.

Ние можем да опишем идеята, наблюдавайки само формата – да възможно е. Наблюдавайки външните процеси, да говорим за нещото, което ги създава.

Но това е повърхностното разбиране и оглеждане на проблема.

Истинското разбиране, което се използва и в науката и във физиката, е вникване в законите. Откриване на основните движещи принципи, които създават хилядите, милиони проявления!

Затова– формата – поредицата от движения, в бойното изкуство, е проявление на различни идеи и концепции, а не външни форми, които трябва да се научат и след това използват.

Често се учат форми, и после им се търсят приложения.

Трениращият или преподавателят често си казват – тук имам предварително оформена форма, и търся тя да напасне на идващия удар. Ако не става, малко сила винаги ще е от полза ..и ще стане. Това често е основната концепция на външните стилове. Това е грешно, но въпреки това често срещано решение.

Случват се същите примери не само във външните стилова, а и в преподаването на ВингТчун. Учат се застинали техники и движения от самата форма и се прилагат с натиск и сила срещу дадени удари и това се повтаря и повтаря и повтаря… докато не стане….

Всъщност,формата на ръката във формата СюнимТау е вид „снимка” на процес, който в себе си носи определена идея. И даденото застинало движение е „снимано” в неговото усреднено положение в едно идеално теоретично пространство без натиск или въздействие, и така снимката на застиналото движение е само част и отзвук от десетките „снимки” на процеса, наречен, например ТанСау или БонгСау.

Застиналото движение е мъртво! Само частица от цялостната му идея, показана във формата, частица движение, породено от дадения принцип и малка идея, която е спряла, снимана, за да бъде огледана и анализирана. Но сама по себе си е мъртва, ако не се разгледа в цялостния процес на движение.

Автор – Майстор Станислав Багалев