Разговор с ГМ Керншпехт Втора Част

08/05/2018

Стратегии на кафе – разговор с ГМ Керншпехт 2/3

 – Да поговорим сега за реакциите. За да можем да реагираме правилно, трябва да оставим реакциите да се “засадят” и “поникнат” в нас. След пет дни аз вече знаех как изглежда това. Трябва също да добавя, че след прочитането на съобщението за вашите тренировки на реакциите, бях твърдо убеден, че аз тренирам точно така и вече притежавам тези способности. Едва сега, когато тренирах с вас разбрах колко съм се надценил и как съм си приписал способности, чиито основи поставих едва сега с вашите тренировки. Моето осезание и способности за реакция се развиха невероятно. Действително обаче вие никога не упражнихте с нас някаква установена последователност или комбинация.

– Правилно, ние работихме върху чувството и приложихме няколко WT – концепции за движението. Аз исках да ви помогна да реагирате и да се “премоделирате”, без съпротива. Исках да ви изведа от това “Прилагате тази техника, когато противникът направи това” . Строго установена подредба не би могла да се даде, на улицата тя просто не съществува. Няма две еднакви ситуации, няма два еднакви удара. Ето защо не би могла да съществува универсална защита.

 – Преди смятах, че вече имам добри реакции, защото години наред бях упражнявал с моя партньор Чи Сау секциите за 1.TG и за 2.TG, а сега разбрах, че имам още много да работя върху реакциите си. Но пък защо не?

 – Но разабира се, това е необходимо. Дори много необходимо, например тренировки с формите. Дори упражняването на движенията по двама в Чи Сау секциите е друг вид упражняване на формите. Не става въпрос само за Сюнимтау или за Чамкиу като солови форми, а и за форми с партньор. Дори когато двама души правят нещо заедно, реално те винаги под някаква форма правят движенията на една от формите. Аз смятам, че трябва да избягваме да свързваме думите Чи Сау и „секции”. Смисълът на Чи Сау е да ни научи да „чувстваме” дотолкова, че ръцете на двамата партньори да се свържат, това означава и двамата да търсят непрекъснато контакта с другия.

 – Но това какво би трябвало да ни донесе?

 – Питаш ме какво ни носят формите ли? Формите ни учат на движения, които с малката си идея са свързани с много важни неща като централна линия, пестеливост на движенията, изместване на тежестта, правят мускулите и ставите по-меки и отпуснати и т. н.

 – … а за „техниката” …

 – Естествено и за техниката.

 – Но във високите степени на WingTsun не се ли казва, че няма техники, няма Бонг Сау или Тан Сау?

 – Това също е вярно. Но за да достигне до това високо ниво начинаещият, а дори и напредналият ученик трябва много да работи. Дори 4.TG, което вече е една висока техническа степен все още работи с техники. Целта винаги трябва да е да упражняваш, да практикуваш принципите на WT.

 – Ако става въпрос за функциониране, именно формата би трябвало да ни доведе до функционирането. А не обратното. Това отново звучи противоречиво: WT трябва да е като водата, т.е. лишено от форма, а същевременно има шест форми. Заедно с Чи Сау секциите, които също можем да разглеждаме като своеобразни форми за двама, в Leung Ting WingTsun има около 30 форми. Но какъв е смисълът в това да заучаваме хореографията на някакви примерни движения, когато реалната битка е дива и хаотична?

 – Отличен въпрос. Както буквите и думите съставят книгата, така и WT-формите са съставени от движения, които са думите и изреченията на WingTsun. Ние взимаме съдържанието, за да не забравим онова в традицията, което времето е показало като важно.

 – Особено така наречените „секции” са ценен набор от знания, от които ние несъзнателно взимаме техники, които използваме в битката.