Category: Блог

17/05/2018

   

Стратегии на кафе – разговор с ГМ Керншпехт 3/3

 – След всичко, което досега разбрах, съм на мнението, че ние винаги трябва да пазим в главата си, никога не трябва да забравяме, къде е смисълът на формите и секциите: в примера, който те ни дават. – Аз смятам, че интуицията ти е повече от точна. Човек наистина се нуждае от известно, и то не кратко време, в което да превърне движенията в техники, необходими са тренировки. Игрите и тренировките имат за цел да развият качествата ни във WT.  – Можете ли да ни обясните това още веднъж? За какви качества всъщност говорим?  – Става въпрос за: себеопознаване, спокойствие, координация, уравновесяване, тайминг. Тези качества се развиват с години работа, но човек не се нуж

13/05/2018

Принципът създава процес на външно движение, а определената техника е само една от възможните варианти на проявление

Затова– формата и цялата система е вътрешна логика, която има външно проявление! Не трябва да имаш предварителна форма за идващия удар. Трябва ударът да оформя формата,което означава, че няма форма. Има едно особено състояние на заредена безформеност,което се приема дадена форма в дадена секунда. Тя не е статична, а променяща се постоянно! Ето това е основата идея на вътрешните стилове. Вътрешният смисъл оформя формата в съчетание с външната форма на проявената идея на противника. Не се сблъскват форми, ъгли и натиск, а усет, принципи и умения. Преподаването трябва да има много по-ясна

08/05/2018

Стратегии на кафе – разговор с ГМ Керншпехт 2/3

 – Да поговорим сега за реакциите. За да можем да реагираме правилно, трябва да оставим реакциите да се “засадят” и “поникнат” в нас. След пет дни аз вече знаех как изглежда това. Трябва също да добавя, че след прочитането на съобщението за вашите тренировки на реакциите, бях твърдо убеден, че аз тренирам точно така и вече притежавам тези способности. Едва сега, когато тренирах с вас разбрах колко съм се надценил и как съм си приписал способности, чиито основи поставих едва сега с вашите тренировки. Моето осезание и способности за реакция се развиха невероятно. Действително обаче вие никога не упражнихте с нас някаква установена последователност или комбинация. – Правилно, ние работихме

07/05/2018

Вътрешното усещане и разбиране на идеите, стоящи зад проявените форми.

Но не случайно първата форма във ВингТчун се казва Форма на малката идея, или Форма на малките идеи! Тоест, това не са форми на ръцете, а идеи, безформени неща,които могат да се проявят в различни форми в пространството, но не само в една! Ето тук е важният елемент на израстването и на промяната – вътрешното усещане и разбиране на идеите, стоящи зад проявените форми. Ние можем да опишем идеята, наблюдавайки само формата – да възможно е. Наблюдавайки външните процеси, да говорим за нещото, което ги създава. Но това е повърхностното разбиране и оглеждане на проблема. Истинското разбиране, което се използва и в науката и във физиката, е вникване в законите. Откриване на осн

06/05/2018

Стратегии на кафе – разговор с ГМ Керншпехт 1/3

Младият Льон Тинг редовно се срещал със своя учител Грандмайстор Ип Ман на чай, за да изучи там теорията на ВингЧун. Грандмайстор Керншпехт предпочита еспресо. Ето защо той направи срещата си с Маркус Сенфт за международното списание за бойни изкуства WingTsun Welt в кафене Роси в Хайделберг, защото майсторът следва собствените си бойни принципи. – Наскоро участвах във ваши тренировки, упражняващи реакциите. Това продължи пет дни, около четири часа дневно и аз все още съм под влиянието на видяното там. След тези двадесет часа на мен ми се стори, че всичко, но наистина всичко във WT зависи от реакциите. Това вярно ли е? – Да, за напредналите важи следното: “оставям другият да дойде и реа

05/05/2018

Но защо, защо е този опит за контрол?

Защото ни е страх! Страх ни е да не изгубим другите. Страх ни е че ще се случи нещо, което не ни харесва, не сме предвидили и то е извън нашето желание. Страх ни е да приемем, че ние не контролираме себе си. Ние не контролираме нашето тяло. Не контролираме нашите емоции. Не контролираме нашето съзнание. Ето защо източната култура, както и християнското учение, ни учи първо на контрол над себе си, а не над другите. Учи ни на развитие и опознаване на нашето тяло, нашите чувства и емоции и на нашия разум и дух. Да ги овладеем  и развиваме  в една правилна посока. Защото,ако искаш да контролираш, ще бъдеш контролиран също. Как? Чрез точката на контрол, която ти упражняваш, другият също може да разбере за твоя опит за контрол и то

03/05/2018

Традиционно преподаването стартира с ученето на форма

Формата е поредица от движения, които описват пространството. Те подреждат го по определен начин, тренират тялото, дишането и концентрацията. Дават модел за първоначални реакции. Във ВингТчун в началното обучение това са формите СюНимТау – форма на малката идея и ЧамКю – форма на търсенето на мост. Следват БюДжи, формата на дървения манекен, форма на дългата тояга и осмо-режещите ножове. Тук ще използвам думите форма и форма с двете им ситуативни значения – форма или на китайски  “Тао” означават точно тези форми, които се изпълняват от трениращите бойни изкуства. Поредицата от правилни д

02/05/2018

Желание за контрол от самото начало

Още в момента на нашето раждане ние започваме да се опитваме да контролираме заобикалящите ни. Първо, чрез своя плач искаме внимание и храна, после с постъпките си и желанието ни да ни се обръща внимание, контролираме хората около нас, после с оценки контролираме другите, с любов и внимание контролираме обкръжаващите и най-накрая с пари и влияние контролираме света. Започваме да контролираме другите, да се опитваме да контролираме други съдби, градове, цели държави, даже и света чрез империи. Всеки разговор, всяка среща, всяко действие се превръща в битка, и в спечелването и се доказва кой е повече, кой е победил. В един момент победата и контрола следват нашите действия и те стават свързани и вза

01/05/2018

Форма или безформеност

Когато ние започваме да се занимаваме с нещо ново, всичко ни се струва трудно,необяснимо, объркващо, учим и запомняме трудно и ни се струва, че никога няма да се получи при нас. Това е, защото в нашия мозък не съществуват нужните връзки, вериги между синапсите,които да осигурят протичането на новата информация. Чрез учене, чрез повторение, ние успяваме да изградим тези връзки и да установим контрол над действията и реакциите си, както и да придобием нови умения. Във всяка дейност на човека е така, затова и бойните изкуства не подминават този модел на бавна промяна и осъществяване на връзки в мозъка, който да контролират тялото. Ето защо, може да се каже че вътрешното,невидимото, контролира външното. Вашите знания,

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial