Вътрешен ВингТчун

Inner WingTsun

Grandmaster Keith R Kernspecht 

Дългогодишната практика, изследвания, тренировки с различни майстори и стилове, както и огромен опит, довежда грандмайстор Керншпехт към преоткриването на вътрешните стилове и техните концепции и как те да се използват в ясна и практическа основа, свързана в ВингЧун.

 

Книгата на грандмайстор Керншпехт „Inner WingTsun“ събира изследвания на практика и научни проучвания по темата от повече от половин век. Идеята е да се доразвие системата до уникална цялостност, включваща ясни методи за развитие на усет, баланс, контактна точка, водене, контрол, свързани с идеята за практичност и самоотбрана. Веднъж усетени и разбрани, принципите могат да бъдат включени не само във Винг Чун, но и в динамиката на ежедневието в работа и във 

взаимоотношенията между хората.

Целта на книгата е да покаже на начинаещите и на новопосъпилите, че това не са само едни важни и необходими стъпки на всеки начинаещ, но и предизвикателство за всеки трениращ и напреднал. Книгата е подходяща и за всеки дългогодишен практикуващ, за да може да бъде изследвана промяната и развитието на нашия ВингЧун.

 

В книгата са отделени страници за: Mindfulness & consciousness, Isolated techniques, Non-specific movement on the 3 levels, Solo and so-called partner forms ChiSao: RealTsun, Routines

 

Също така и разликата, между: Бойни изкуства и самоотбрана, Тренировка на торса и на ръцете, Приложения на техники или на принципи, Вътрешен и Външен Винг Чун, „Мъртъв“ цялостен и „Жив“ развиващ се ВингТчун.

 

В тази насока се организират курсове, семинари и малки групи по Вътрешен Винг Чун, за да може всички трениращи на ЕВТО-България, да имат ясна методика и идеи за развитие и себе-промяна.