Блог

06/08/2018
Форма

Често знанието на определена форма в бойните изкуства се представя като единствения път към съвършенство, че знанието на комплекс от движения дава на човек свръх умения, които може да ги използва винаги в дадена ситуация.

Дали това е така или не е?

Има стилове, например Тадзицюан, където традиционните фо