Блог

04/06/2018
Вземи

Забравяне на Аз-а и следване на другия

Идеята е свързане  с не-намеса и не-промяна на движението което идва, както пише в принципа, а не сблъскване с противниковата сила и отклоняването и.

Това е дълъг и труден процес, свързан със забравяне на аз-а и следване на другия, развиване на усещане за другия, за негота атака,

29/05/2018
безпределното

Да изчезнеш в безпределното и да се появиш отново ненадейно

Третото ниво е изчезването в празнотата, липсата на досег, и въпреки това тоталния контрол и удари над противника. В това ниво човекът срещу теб сякаш го няма. Докато в първото ниво не можеш да отместиш човека, във второто ниво не можеш да го контроли

27/05/2018
решение

Невидима опасност

Много често това, което виждаме  е илюзия, капан, заложен от някой и ние се хвърляме в него. Откъде сме сигурни, че не ни чака засада зад привидното спокойствие? Изчакай, виж, провери, усети – тогава вземи решение. В това второ ниво не е важно ние агресивно да определяме стратегията, а да чуем, да усетим и

24/05/2018
чуване

 За да усещаш, трябва да слушаш противниковата сила и енергия

Често ние учим учениците си на МанСау, като го превеждаме като питаща енергия, но питането е говорене, питането е задаване на въпрос – къде си, колко силно ще ме удариш, кога ще ме удариш…? Тоест, преведено на езика на тялото то

22/05/2018
ВингТчун?

ВингТчун е китайско бойно изкуство, което не използва бързина и сила, за да сблъска по-добър и силен ъгъл със силата или техниката на противника, а идея за чуване, усет, реакция на променящата се среда, запълване на празното пространство с удари и работа със силата и енергията на противника.

17/05/2018
ГМ

   

Стратегии на кафе – разговор с ГМ Керншпехт 3/3

 – След всичко, което досега разбрах, съм на мнението, че ние винаги трябва да пазим в главата си, никога не трябва да забравяме, къде е смисълът на формите и секциите: в примера, който те ни дават. – Аз смятам, че интуицията ти е повече от

13/05/2018
безформеност

Принципът създава процес на външно движение, а определената техника е само една от възможните варианти на проявление

Затова– формата и цялата система е вътрешна логика, която има външно проявление! Не трябва да имаш предварителна форма за идващия удар. Трябва ударът да оформя

08/05/2018
ГМ

Стратегии на кафе – разговор с ГМ Керншпехт 2/3

 – Да поговорим сега за реакциите. За да можем да реагираме правилно, трябва да оставим реакциите да се “засадят” и “поникнат” в нас. След пет дни аз вече знаех как изглежда това. Трябва също да добавя, че след прочитането на съобщението за вашите тренировки на

07/05/2018
форма

Вътрешното усещане и разбиране на идеите, стоящи зад проявените форми.

Но не случайно първата форма във ВингТчун се казва Форма на малката идея, или Форма на малките идеи! Тоест, това не са форми на ръцете, а идеи, безформени неща,които могат да се проявят в различни форми в пространството, но не само в една! Ето тук