Винг Чун Самоотбрана

Винг Чун реалната Самоотбрана

 

  • Повишете вашата бързина, сила и издръжливост
  • Подобрете вашата координация, гъвкавост и концентрация
  • Развиите вашият тактилен усет, баланс и тайминг
  • Тренирайте вашето обединение, съзнение и боен дух
Започни тренировки сега!

тел: 0896 222165
e-mail: sifubagalev@gmail.com