Интензивно Винг Чун обучение – Модули 1 и 2, 2013

27/01/2013

Лекцията на сифу Станислав Багалев в петъчната вечер събра над трийсет човека във ВингТчун Академияна, а темата беше: Философията на Дао и бойните изкуства”. Бяха разгледани основни понятия и идеи от китайската космогонна концепция, философските идеи на Дао и Дъ, както и връзката им с бойните изкуства.

На следващия ден в залата на Пловдивската ВингЧун Академия се проведе януарската сесия на модулите за интензивно обучение на ученици и инструктори, които станаха вече традиционни за ЕВТО-България. На целодневните тренировки присъстваха ученици от София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и Хасково.

Инструкторите на ЕВТО-България, които преминаха вече всички миналогодишни модули  баха дошли със своите ученици и рамо до рамо с тях тренираха ученическите програми, да вникнат отново в тяхната логика, в тяхната структура, в елементите, от които програмите са създадени, както и каква е методиката на преподаването им.

Правилно знание, правилна тренировка, правилно преподаване! Това бе девизът на модулите, които вече създават второ поколение бъдещи помощник-инструктори.

Не бе пропуснат нито един елемент от изграждането на основните качества в първите две програми, което даде допълнителна увереност на всички участници, че връзката между знанието и уменията е правилната тренировка.

Техническите модули за обучение също бяха посетени от обучаващите се инструктори, които тренираха техническите програми в детайли и варяции, подготвяйки се за тазгодишното участие на международния семинар в България.

Галерия