Форма или безформеност Част 1

01/05/2018

You must be shapeless, formless, like water. When you pour water in a cup, it becomes the cup. When you pour water in a bottle, it becomes the bottle. When you pour water in a teapot, it becomes the teapot. Water can drip and it can crash. Become like water my friend!

Bruce Lee

Форма или безформеност

Когато ние започваме да се занимаваме с нещо ново, всичко ни се струва трудно,необяснимо, объркващо, учим и запомняме трудно и ни се струва, че никога няма да се получи при нас.

Това е, защото в нашия мозък не съществуват нужните връзки, вериги между синапсите,които да осигурят протичането на новата информация.

Чрез учене, чрез повторение, ние успяваме да изградим тези връзки и да установим контрол над действията и реакциите си, както и да придобием нови умения. Във всяка дейност на човека е така, затова и бойните изкуства не подминават този модел на бавна промяна и осъществяване на връзки в мозъка, който да контролират тялото.

Ето защо, може да се каже че вътрешното,невидимото, контролира външното. Вашите знания, разбирания, контролират вашето правене и умения.

Не повтаряне, а правилно повтаряне

Но за да се заздрави разбирането, процесът трябва да се повтаря, за да може тази връзка в мозъка да остане стабилна и да не изчезне, тоест, чрез воля и повторение на даденото нещо, ние осигуряваме неговото не-забравяне. Така външното контролира вътрешното. Затова трябва да има не само автоматични повторения, а повторения с разбиране,вникване и вътрешна идея.

Когато пристъпим в света на бойните изкуства, той изглежда плашещ, страховит и опасен,пълен с изненади и мистика. Ние не можем нищо, не можем да стоим стабилно, не можем да удряме, не можем да ритаме, не контролираме динамично тялото си, а когато се появи и опонент и ни удари, ние изпадаме в шок, блокираме и често правим неща, които самите ние не знаем защо реагираме така панически от страх.

Затова е нужно и нещо, което е ясно точно и подредено, за да може да въведе ред в хаоса, който ни заобикаля. За да започнем да възприемаме космическия хаос, ние се ограждаме с малка планета ред, който да ни даде спокойствие, яснота на взора и възможност и време да започнем отнякъде да разплитаме кълбото на уменията си.

Правилна методика

За да се преподава правилно трябва да има измислена методика. Тя често е доста различна, в зависимост от учителя, защото самият той е различен от неговия учител, а даже двама учители, учили при при един и същи учител, могат да имат коренно различна идея за методика на преподаването, или даже да нямат никаква.

Ученикът започва да учи не само системата, не само традицията на бойното изкуство, но и методиката на своя учител, пътят, по който може да се достигне до дадените умения. А тези пътища са не само различни, колкото различни учители има, но и различни, колкото и различни ученици има.

Автор – Майстор Станислав Багалев