“Control Freak” 1/2

02/05/2018

Желание за контрол от самото начало

Още в момента на нашето раждане ние започваме да се опитваме да контролираме заобикалящите ни. Първо, чрез своя плач искаме внимание и храна, после с постъпките си и желанието ни да ни се обръща внимание, контролираме хората около нас, после с оценки контролираме другите, с любов и внимание контролираме обкръжаващите и най-накрая с пари и влияние контролираме света.

Започваме да контролираме другите, да се опитваме да контролираме други съдби, градове, цели държави, даже и света чрез империи.

Всеки разговор, всяка среща, всяко действие се превръща в битка, и в спечелването и се доказва кой е повече, кой е победил. В един момент победата и контрола следват нашите действия и те стават свързани и взаимозаменяеми.

Ако другият отстъпи даже и за малко, значи е слабак, значи се предава и ние ставаме по-агресивни, за да победим…

Но и другият използва същото правило, което е явно вродено – контрол, за да победиш. И затова често наблюдаваме крайни позиции, които се сблъскват и не се променят…докато едната не унищожи другата.

Но винаги нещо ни се изплъзва и това сме самите ние. Ние не отделяме толкова време да контролираме и развиваме контрола над самите нас.

Аз,аз и пак аз!

В бойните изкуства отново се започва с идеята – как аз да контролирам другите,как аз мога да ги контролирам така, че те да не могат да ми направят нищо, а аз да мога да им направя каквото си поискам.

В първите нива на ВингТчун се започва с идеята за контрол на ъгъла на лакета на другия и контрол и удар чак тогава. После тази идея се развива в контрол чрез дланта или в контрол чрез ЧиСау реакцията на натиска. Същото важи за краката и тялото. В един момент цялото изкуство се превръща във фикция на контрола. В проява на тоталното желание за контрол, манипулиране и овладяване. Control Freak”. Ако нещо не се получава – търси се отново и отново,докато не стане. А това това се превръща в модел на реакция и на тренировка.

Затова и повечето бойни изкуства са твърди. Твърди в решението си на всяка цена да се постигне победа, да се стисне зъби, да се издържи. Да се преодолее болката и да се сблъска и сблъска, отново и отново, докато контролът не прерасне в тотална победа. На всяка цена, даже и на здравето ни и на отделните ни части на тялото ни. Сякаш имаме магазин, в който да заменим остарелите и счупени от грешна употреба кости и сухожилия.

Автор – Майстор Станислав Багалев