Разговор с ГМ Керншпехт Първа Част

06/05/2018

Стратегии на кафе – разговор с ГМ Керншпехт 1/3

Младият Льон Тинг редовно се срещал със своя учител Грандмайстор Ип Ман на чай, за да изучи там теорията на ВингЧун.

Грандмайстор Керншпехт предпочита еспресо. Ето защо той направи срещата си с Маркус Сенфт за международното списание за бойни изкуства WingTsun Welt в кафене Роси в Хайделберг, защото майсторът следва собствените си бойни принципи.

– Наскоро участвах във ваши тренировки, упражняващи реакциите. Това продължи пет дни, около четири часа дневно и аз все още съм под влиянието на видяното там. След тези двадесет часа на мен ми се стори, че всичко, но наистина всичко във WT зависи от реакциите. Това вярно ли е?

– Да, за напредналите важи следното: “оставям другият да дойде и реагирам възможно най-правилно”, за не толкова напредналите най-добрата защита е атаката.

– Това означава, че за повечето хора най-добрата защита е атаката, а за майсторът важи “последният ще бъде първи”?

– Точно така. И двата израза са правилни и те си противоречат само на пръв поглед. С изречението за напредналите важи следното: “оставям другият да дойде и реагирам възможно най-правилно”, имам проблем. Елементарните основи във WT се базират на принципите на боя. Винаги съм гледал на тях като на основен закон. Следвам мотото: Наричаме нещо WingTsun, ако са спазени принципите на WingTsun. А няма различни принципи на боя за напреднали и за начинаещи. Първият принцип гласи: “Пътят свободен ли е, удряй!”. Това означава: “Атаката е най-добрата защита”, “Вземи инициативата, бъди активен, а не пасивен” и т. н. А това означава също, че в един идеален случай аз ще се нуждая само от първи принцип.

 

“Последният ще бъде първи”

 – Това твое мнение не е много далеч от онова, което аз застъпвам в книгата ми “За двубоя”. Но това беше преди много години. Сега смятам, че противоположното на тогавашната ми теза е също вярно. Затова през 2004г. написах “Последният ще бъде първи”.

 – Принципите на боя като основа на WingTsun?

 – Според сегашните ми познания действително има различни принципи за начинаещи и за напреднали. Това, което обсъждаме толкова обстойно тук, води много далеч. Причината за това е в концепцията на третата форма Бар Чам Дао, която идва от ножовете.

 – Последователността на принципите във WingTsun не е толкова стриктно установена, че задължително да трябва да започваме с “Ако пътят е свободен, удряй”. Това е просто избраната от мен последователност да изброя принципите на боя във WT. Напълно естествено принципите могат да бъдат цитирани в точно обратна последователност.

  1. Ако пътят не е свободен, залепи се
  2. Ако противникът отстъпва, следвай.
  3. Пътят свободен ли е удряй.

 – Обичайната последователност по-скоро говори за това, че във WingTsun, най-малкото що се отнася до майсторите, се реагира и след това се преминава в контраатака.

– Това означава, че вие сте подредили така принципите в своята първа книга “Атаката е най-добрата защита”, че те да са ориентирани към атаката, така ли?

– Правилно.