Форма или безформеност Част 4

13/05/2018

Учейки дадено застинало движение и опитвайки се да го приложиш е грубо неразбиране на тънката същност на идеята и принципите.

Станислав Багалев

Принципът създава процес на външно движение, а определената техника е само една от възможните варианти на проявление

Затова– формата и цялата система е вътрешна логика, която има външно проявление!

Не трябва да имаш предварителна форма за идващия удар. Трябва ударът да оформя формата,което означава, че няма форма. Има едно особено състояние на заредена безформеност,което се приема дадена форма в дадена секунда. Тя не е статична, а променяща се постоянно! Ето това е основата идея на вътрешните стилове.

Вътрешният смисъл оформя формата в съчетание с външната форма на проявената идея на противника. Не се сблъскват форми, ъгли и натиск, а усет, принципи и умения.

Преподаването трябва да има много по-ясна идея накъде води и как да се отиде до там. Ако вървиш по даден път на преподаване, не означава, че той ще отведе ученика до мястото, което трябва да е. Не всеки път води до целта, а даже полицаите са се сетили, че има път без изход и си сложили знак за това.Следователно, не всички методи на преподаване водят до целта.

Не гледайте само дали формата на ръката, тялото или краката прилича на дадено нещо, което вие очаквате, или сте видели някъде, а дали усета, същността,принципите са там. А това няма как да се „види” с очи, може само да се усети.

Хората се привличат от формата, без да видят и усетят съдържанието, но истинското бойно изкуство често е без форма, но плътно и прилепващо, всеобхващащо, водещо и изчезващо.

Вникването в даоистката философия, вникването в принципите, в идеите, ще ви дадат понякога повече, отколкото безсмисленото повтаряне на чужди движения.

Формата трябва да постигне своята безформеност.

Автор – Майстор Станислав Багалев