Разговор с ГМ Керншпехт Трета Част

17/05/2018

Знанието трябва да умре, за да се прероди в способности. Който иска да съхрани знанията си във WingTsun, ще загуби. Който е готов да се освободи, ще спечели. Философията е в това да достигнеш до освобождаването и до победата.

ГМ Кейт Керншпехт

 

Стратегии на кафе – разговор с ГМ Керншпехт 3/3

 – След всичко, което досега разбрах, съм на мнението, че ние винаги трябва да пазим в главата си, никога не трябва да забравяме, къде е смисълът на формите и секциите: в примера, който те ни дават.

– Аз смятам, че интуицията ти е повече от точна. Човек наистина се нуждае от известно, и то не кратко време, в което да превърне движенията в техники, необходими са тренировки. Игрите и тренировките имат за цел да развият качествата ни във WT.

 – Можете ли да ни обясните това още веднъж? За какви качества всъщност говорим?

 – Става въпрос за: себеопознаване, спокойствие, координация, уравновесяване, тайминг. Тези качества се развиват с години работа, но човек не се нуждае от нищо повече като информация, тъй като всичко е заложено още в основите на WT.

 – Може ли да се каже, че реално ние учим секциите, за да ги забравим?

 – Когато говорим за крайния резултат на учебния процес, да. В крайна сметка можеш да забравиш само онова, което знаеш. По-точно е да се каже, не че трябва да се забравят формите и техните движения, а отделните стъпки в учебния процес. Това важи за онзи, който тренира WT, за да го ползва за себе си.

 – А за кого не важи?

 – За инструкторите не се отнася, тъй като те трябва да познават историята, развитието на WingTsun, както и китайските традиции. Те са като лодкари, които всеки ден качват нови хора на лодката си, за да ги заведат до отсрещния бряг. След което отново се връщат, за да стигнат до същото място с нови хора.

 – Не е ли парадоксално, човек да учи нещо, за да го забрави.

 – В началото аз очаквам от начинаещия само, че той ще упражнява онова, което му е дадено. Всеки човек се нуждае от нещо постоянно, устойчиво, с което да се прибира вкъщи, нещо което би могъл да разкаже или опише.

 – Да, не сте ли казвали, че Брус Лий създава Джииткундо именно защото не е имал нещо стабилно и след неговата смърт хората са определяли всяка техника като JKD?

 – Да, нещо подобно. Теоретично има два пътя, за да се достигне до идеята за „чистата концепция”. В случая с JKD Брус Лий прави това, заемайки от ВингЧун, Тайдзи и т.н. Що се отнася до WingTsun нещата стоят така: В началото човек е неподвижен с „привързани” едно към друго колене и може да движи само ръцете си. И това не са някакви прищявки. Това е наистина необходимо за тренировките, за да се научат след това учениците при ударите да държат главите си изправени, раменете назад.

 – Това е нивото Сюнимтау, нали така?

 – Да. След това те трябва да знаят да пренасят тежестта си, да правят крачки и дори ритници. Човек вече има малко повече свобода.

 – Това вече е напредналото Чамкю ниво.

 – Точно така. А с Бюджи нивото започва голямата свобода: кръгове, обръщане, едновременност на защита и контраатака. Отпадат най-различни забрани, които важат в първата и втората форма. Тук вече важат други закономерности.

 – Вие наистина обичате техниките на третата форма? Оценявате ли я по-високо от Дървения Манекен?

 – С третата форма започва нещо съвсем ново във WT. Нещата вече са триизмерни, а не двуизмерни. Това е момент в обучението, в който настъпва една свобода, идваща от самата форма.

 – Но все пак се нуждаем от формата?

 – Да, човек не би могъл да тренира без нея. Именно това ниво във WT дава възможност за стремеж към себеусъвършенстване.

 – Това ли е мястото, на което трябва да се освободим от егото си?

– Да. До този момент формите имат за цел да тренират чувствителността и спонтанността и едва тогава това, което ние наричаме „движения на момента”. Първо обаче трябва да работим върху строго установените движения и когато те станат стабилни можем да се оставим да бъдем свободни.

 – Аз чух, че преди няколко години на един семинар вие сте казали, че са ви били необходими три години, за да „забравите” секциите.

 – Знанието трябва да умре, за да се прероди в способности. Който иска да съхрани знанията си във WingTsun, ще загуби. Който е готов да се освободи, ще спечели. Философията е в това да достигнеш до освобождаването и до победата”.