Тишината е чуване, питането е говорене!

24/05/2018

чуване За да усещаш, трябва да слушаш противниковата сила и енергия

Често ние учим учениците си на МанСау, като го превеждаме като питаща енергия, но питането е говорене, питането е задаване на въпрос – къде си, колко силно ще ме удариш, кога ще ме удариш…? Тоест, преведено на езика на тялото това е едно нетърпеливо очакващо потрепване на мускулите или едно силово активиране на мускулите, които чакат да се сблъскат с ръката на противника.

Ман Сау би трябвало да се преведе повече като чуваща ръка, като енергия на чуването.

чуване

За да чуваш, трябва да замълчиш

Трябва да се успокоят сетивата и да се коннцентрираш върху идващото, да го усетиш, да го разбереш, тогава да се научиш да поемемаш силата, да я пренасочиш и да удариш изненадващо точно, когато противникът е попаднал в своя капан на силата.

Това ново ниво е още по-трудно от пъвото. Човек смята, че след като е станал силен, станал е бърз, научил е някакви техники, потрудил се евърху психиката си и уверено върви напред в атаката, това ще е достатъчно да мачка всички. Но без да се развие стратегическото мислене – чуване, ананализ, реакция, атака, то тогава успехът ще е спорадичен.