Идва – Вземи

04/06/2018

Забравяне на Аз-а и следване на другия

Вземи

Идеята е свързане  с не-намеса и не-промяна на движението което идва, както пише в принципа, а не сблъскване с противниковата сила и отклоняването и.

Вземи

Това е дълъг и труден процес, свързан със забравяне на аз-а и следване на другия, развиване на усещане за другия, за негота атака, положение в пространството, сила и натиск.

Вземи

Чрез този принцип,чуваме, усещаме, разбираме другия и неговата сила, ние откриваме къде, кога иколко натиска или удря, къде са неговите отворени прозорци и къде можем да ударим.