Отива си – Следвай

05/06/2018

Тренирайки отива си – следвай, трябва да се научим внимателно да следваме, без да бъдем забелязани. Като е казал Наполеон, „Когато врагът греши, не му пречи.”

Следвай

Да следваш не е лесно, да забравиш за своето его, за да не натиснеш, защото си решил, че си ти, да не отлепиш, ако не е станало време, да не промениш, ако не е нужно.

Следвай

Това отново изисква адекватни тренировъчни методи, а не само думи. Защото думите са рзбиране, но разбирането не  е правене, правенето не е усещане, а усещането не е можене. Това е процес, който трябва да се наблюдава от учителя и да се следва от ученика. Затова има множество упражнения, които тренират този принцип.

Следвай