Самоотбрана с децата от КСУ”Олга Скобелева” в Пловдив

12/06/2018

1 юни 2018 Винг Чун и Самоотбрана с децата от КСУ”Олга Скобелева” в Пловдив

децата

Вече за четвърти път в КСУ”Олга Скобелева” се провежда курс по самоотбрана за деца в неравностойно положение.

децата

Това е инициатива на Кмета на район „Централен” г-н Георги Стаменов, в качеството му на председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Комисията разработва програми за превенция на противообщественото поведение сред подрастващите, като в тези програми винаги се обръща специално внимание на децата, ползващи социални услуги в институциите в район „Централен”.

децата

Главният инструктор за България и майстор по Винг Тчун, майстор Станислав Багалев, проведе презентация и демонстрация с децата от Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева”. При завършването на този курс на обучение, децата от КСУ, в присъствието на председателят и членове на МКБППМН, демонстрираха на специално организирана презентация придобитите умения по самоотбрана.

децата

Пред присъстващите бе представена и програмата на Еразъм + Martial arts as tool towards inclusion, идеите и принципите, както и някои от дейностите, които се провеждат в различни училища.

децата