Използвай силата на противника

18/06/2018

Това е важен принцип, който също трябва да се тренира, а не само да се говори за него.

 

Използвай

Има много стилове, в който се говори за това, има даже системи, които в самото си име съдържат този принцип, но с годините са го игнорирали и са го позабравили. Да използваш нещо, трябва да знаеш и да усещаш неговата специфика – скорост, сила и посока, намерение, стратегия и ритъм. Посоката на силата е важен фактор, който може да се използва, ако се развие нужното усещане.

Използвай

Да не си там, където отива силата е важно, което е залегнало във втория принцип, който обсъдихме, но да използваш това което идва, е трудно, и лесно.

Използвай

Можеш да го пропуснеш покрай теб, можеш да го водиш покрай теб, можеш да го пресечеш и върнеш обратно. Това са отново тренировъчни методи, които ако ги има в системата на преподаване, тя работи, ако ги няма, значи проблема не е в самото изкуство, а в самия преподавател или в преподавателя на самия преподавател.

Бъгът в системата често може да се повтаря от всички, без те да го осъзнават, но да спазват традицията, без да я усещат и разбират.

Използвай

Чувай – мисли, усещай – променяй, откривай – опитвай, тренирай! Не робувай на традицията, ако не я разбираш. Не вярвай на традицията, ако не я усещаш, търси в себе си, а не повтаряй наизустени формули, които може би не работят.

Автор: Майстор Станислав Багалев

Техническа обработка: Сифу Марин Мазнев