Питащата енергия

06/07/2018

Бинарното мислене е често срещан феномен

Често, когото човек тренира, или преподава, се пита, или пита своя учител – кое е по-важно да направя – да поддам или да атакувам, да се защитя, или да ударя, да отстъпя или да настъпя.

Бинарното мислене е често срещан феномен, но търсенето на още един изход или концепция винаги са добре дошли.

Има възможна теоретична вариативност да поддавам и отстъпвам – когато те се слеят в ситуация на поддаване с атака или атака с поддаване.

Първо това се тренира в начинаещите степени – 4 та, за да се научи чистата едновременност – тоест – едната ръка извършва поддаване, другата ръка извършва атака. Това е често тренирана едновременност, която ни дава голям шанс срещу ситуации на атака с една ръка и неприкрита цел, или ако имаме сила, мускули и агресивно подходим към атакуващия, можем само с това знание да победим. Но не винаги е така лесно.

Как в самата ръка да има двата елемента – поддаване и атака?

Затова се преподава и следващото ниво на обединение на този принцип. Чрез идеята за “Фолдинг” ние разделяме ръката на поддаваща чест и атакуваща част, което ни дава още по-голям шанс да атакуваме, поддавайки и защитавайки се. Същите принципи се отнасят и до краката, но там би могло да се тренира само при специализирания принцип на тренировка – “ЧиГерк”.

Тялото също е важен елемент от тренировката, на който понякога не се отделя внимание, или се отделя, но само в една посока – тялото да стане здраво, силно, изправено и да понася удари, свивайки се, или завъртайки се. Това е краен принцип, който има резултат, но има и много лоши последици за здравето, които не се проявяват веднага.

Затова, в началото тялото също трябва да бъде тренирано чрез разделяне на поддаваща част и атакуваща част, особено в близката дистанция. В последствие тялото може да изпълнява и двете функции едновременно – да поддава-атакувайки. Но високото ниво е когато това става чрез късо експлозивно движение, съдържащо тези две неща.