Енергия на привличането

09/07/2018

Всеки ден ние сме заливани от негативна информация

Това се случва от приятели, вестници, телевизия, обкръжение и ние ставаме един ходещ контейнер с лоши мисли. Даваме естествено от него и на другите, даже се състезаваме кой колко лоши идеи е събрал и систематизирал.

Но тези лоши мисли ни дават и лошо усещане, както лошата храна остава гнил вкус в устата ни, така и лошите мисли ни създават лоши емоции и чувства. Те ги привличат, защото лошото привлича лошо. Това е “Енергията на привличането”.

Затова, изследвайте вашите чувства от какво са породени, стигнете до мисловния корен на всичко това, по време на вашата медитация, и просто променете мисълта си за даденото събитие и чувството ще изчезне. То ще отмине или ще се промени. Както казват – болката отминава, тъгата отминава, времето лекува всичко.

Защо времето лекува – защото забравяме и забравената мисъл вече не произвежда същото чувство. Но има упорити хора, които всеки ден си преговарят лошите мисли, за да имат и лоши чувства, някак си когато страдат пред другите, те са истински, те са жални и за тях трябва да се грижат. Това е само отглас от нещо друго – външно показване на страдание, което да доведе до състрадание у другите и грижи, които да направят страданието по-малко. Както има хора, които искат да страдат, така има хора, които искат да се грижат за другите, докато те страдат.

Променете корена на мисълта за даденото нещо и то ще изчезне.

Тогава и външната ви реакция ще се промени, защото често човек има предварителна реакция, която е намислена, без да се замисли, дали това не е препрограмирано вече някъде в нашия мозък?

Чистата мисъл води до ясни чувства и ясна реакция и решения. За да имаме този процес, ние трябва да се грижим за него, той не се осъществява без нас, а изключително се контролира от нас. Ако го оставим да се контролира от друг, или от други, то този процес отново ще се извършва, но вече ние ще бъдем участници и кукли в пиеса, която не е наша.

Затова често можем да съдим и за обратния процес, виждайки реакцията, да си обясним чувството, породило тази реакция у другия и да се опитаме да стигнем  до мисълта, пораждаща процеса.

Затова говорете с  другите, внимателно и не напосоки, но насочвайки ги към мислите им, към поведението и реакциите им, за да може те да започнат да контролират процеса, а не той да контролира тях!

 

Автор: Станислав Багалев