Предварително готови отговори

14/07/2018

Често и в тренировката на реакциите се случва човек предварително да има готов отговор, вместо да чуе мисълта на другия.

Ето тук е и второто ниво – да чуваш другата мисъл, а не да чуваш само собствената си мисъл.

Защото атаката е материализирана мисъл на противника, ти не се бориш само със силата му, но с мисълта му. Затова пък ние нямаме време да мислим, когото имаме бърза атака, защото мисълта губи време – тоест, ние се опитваме да усетим, пропиорецепторите ни пращат информация, анализираме я, обработваме я. За всеки случай изпращаме още една проверка дали това което сме усетили е точно това, през това време ние не реагираме. Или се стягаме, или избираме готова реакция и я прилагаме за случая.

И в двете ситуации губим, защото не сме реагирали навреме и адекватно. Затова, как да тренираме реакциите си? Като изчистим мозъка си от собствените идеи и чуем идеята на другия, заемем я и тогава нашата реакция ще напасне точно като време, скорост и сила на атаката на другия.

Готовите реакции са временно решение за начинаещия, който му трябва нещо, което да научи наизуст, храна, която е сготвена и пакетирана. По-добре някаква храна, отколкото гладен. По-добре готова реакция, отколкото никаква.

Но това са помощните колела, докато не се научим сами да караме, това е временна храна, докато ние не се научим да готвим, временно научени фрази, докато не се научим да говорим.

Затова и обучението трябва да има двете фази:

  1. Изчистване на собствените ни мисли, създаването на “мисло-форми”, които да се проявят готови в пространството – това са заучени форми, движения, упражнения, форми за двама, тренировка с уреди.
  2. Изчистване на собствените мисли, чуването на мислите на другия, усещане на създалата се ситуация и тогава адекватната реакция – постига се с ЧиСау, РеакЧун тренировки, които да ни освободят от предварителната мисъл, да ни отпуснат съзнанието, да заработи подсъзнанието, където информацията протича по-бързо. Да започнем да усещаме, да реагираме и да мислим в синхрон.

Тези фази не бива да се отделят много във времето, а да се смесват, защото ако първата фаза заеме превес, то втората ще стане трудно постижима и за някои хора ще я усещат като излишна.

Мислете, чувствайте и реагирайте, усещайки и отсрещната реакция, чувство и мисъл.

Ин и Ян в действие.

 

Автор: Станислав Багалев