Енергията в Сю ним тау

04/09/2018

Всяка форма има своя идея

винг чун

Понякога тази идея не е никак видима, скрита е дълбоко, и ако не се забележи, каже, посочи, тя остава скрита дълбоко под повърхността.

Кое определя една форма – идеята или движението? И двете естествено, но движението е външен израз на идеята, така че знанието на идеята дава и яснота на движението.

Преводът на Сю ним тау – форма на малките идеи, ни насочва точно натам – към търсене на идеите, пораждащи движенията, а те формата.

Една от водещите идеи е накъде е енергията в движението

Ако си представим тялото като съставна конструкция на – точки (ставите), прави (костите) и кръгове (мускулите), можем да разгледаме всяко едно от движенията на формата като движение в пространството на точки и прави, които се движат с различна скорост.

Тъй като мускулите биват бутащи и дърпащи, част от движенията се изпълняват с дърпащите мускули, а други с бутащите мускули. Някои от движенията се изпълняват обаче с неутралност, центрираност, тоест в средата между бутане и дърпане.

Често енергията в движението се променя преди то да бъде изпълнено

Това означава, че ние променяме концентрацията на силата на движението преди да го изпълним, подготвяме тялото и мускулатурата за движението.

Много често се наблюдава, когато ученикът изпълнява движението с една и съща нагласа, с един и същ тип сила и посока на силата, въпреки, че техниката се променя в пространството.

Затова, всяка част от формата трябва да бъде правилно разбрана и преподадена, за да се види кой тип сила се използва и как тя се променя.

 

Майстор Станислав Багалев

27.08.2018