Фирмено обучение на Knauf Insulation

17/11/2018

Девин 16.11.2018

Представена бе лекция и демонстрация на тема Движение, енергия и баланс.

Участие взеха над 20 управители и мениджъри на компании, свързани със строителството от цялата страна.

Интересът към презентацията бе голям, като всички се включиха и в практиките. Отзивите на всички, взели участие, бе силно положителен.