Девизи на формата ЧамКю

13/12/2018
  •  ЧамКю се състои от три части.
  •  ЧамКю развива способността за завъртане и къси стъпки
  •  Къде е мостът (ръцете) на противника? ЧамКю ще ти помогне да ги намериш.
  •  Координирай ръцете и краката си! Всички части на тялото трябва да се движат сякаш са една единствена част.
  •  Тялото, ръцете и стойката – тези три елемента винаги трябва да действат като едно цяло.