ВингТчун и превенция на насилието с майстор Станислав Багалев в СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 2020

10/01/2020

ВингТчун и превенция на насилието за ученици с майстор Станислав Багалев в СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Майстор Станислав Багалев, който тренира над 35 години бойни изкуства и преподава в различни университети, училища, фирми, структури на полицията и армията, както и участва в различни европейски проекти, проведе открит урок в часа на класа за ученици в два от 7-мите класове в Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“.

Той започна с кратка лекция за важността на проблема с насилието и методите за справяне с него, както и това, че никой не е застрашен от различните видове насилие. Само след кратък въпрос – „Кой от вас е бил обект на насилие?“, над 30% от присъстващите ученици вдигнаха ръка, което е огромен процент, без да се взима в предвид тези, които не искаха да споменат открито за това.

Бяха разгледани няколко типа насилие – психическо, словесно и физическо.

Майстор Багалев показа на учениците позицията на ръцете, с изправени напред длани, която да защитава тяхното физическо пространство, но и да покаже на насилника, че всеки е готов да се защити.

насилие

След това той пристъпи към практически урок, в който всички ученици взеха участие с огромен интерес.

Важно беше да се отбележи, че идеята е да се постихне физическо и психическо стабилно поведение и адекватна реакция при ситуация, а не инстинктивна реакция и агресия. Всички ученици тренираха под негово ръководство и задаваха въпроси.

Накрая практическият урок завърши с въпроси, които доказаха интересът на будните деца към различните ситуации и усещането им за сигурност.

Бойните изкуства изграждат силни и уверени деца, младежи и дава шанс да се прояви силният дух не само в предметите в училище, но и в адекватната реакция при една трудна ситуация.