Tag: бойни изкуства

14/07/2018

Често и в тренировката на реакциите се случва човек предварително да има готов отговор, вместо да чуе мисълта на другия.

Ето тук е и второто ниво – да чуваш другата мисъл, а не да чуваш само собствената си мисъл.

Защото атаката е материализирана мисъл на противника, ти не се бориш само със силата му, но с мисълта му. Затова пък ние нямаме време да мислим, когото имаме бърза атака, защото мисълта губи време – тоест, ние се опитваме да усетим, пропиорецепторите ни пращат информация, анализираме я, обработваме я. За всеки случай изпращаме още една проверка дали това което сме усетили е точно това, през това време ние не реагираме. Или се стягаме, или избираме готова реакция и я прилагаме за случая. И в двете ситуации губим, защото не сме реагирали навреме и адекват