Tag: Винг Чун

14/07/2018

Често и в тренировката на реакциите се случва човек предварително да има готов отговор, вместо да чуе мисълта на другия.

Ето тук е и второто ниво – да чуваш другата мисъл, а не да чуваш само собствената си мисъл.

Защото атаката е материализирана мисъл на противника, ти не се бориш само със силата му, но с мисълта му. Затова пък ние нямаме време да мислим, когото имаме бърза атака, защото мисълта губи време – тоест, ние се опитваме да усетим, пропиорецепторите ни пращат информация, анализираме я, обработваме я. За всеки случай изпращаме още една проверка дали това което сме усетили е точно това, през това време ние не реагираме. Или се стягаме, или избираме готова реакция и я прилагаме за случая. И в двете ситуации губим, защото не сме реагирали навреме и адекват

09/07/2018

Всеки ден ние сме заливани от негативна информация

Това се случва от приятели, вестници, телевизия, обкръжение и ние ставаме един ходещ контейнер с лоши мисли. Даваме естествено от него и на другите, даже се състезаваме кой колко лоши идеи е събрал и систематизирал. Но тези лоши мисли ни дават и лошо усещане, както лошата храна остава гнил вкус в устата ни, така и лошите мисли ни създават лоши емоции и чувства. Те ги привличат, защото лошото привлича лошо. Това е “Енергията на привличането”. Затова, изследвайте вашите чувства от какво са породени, стигнете до мисловния корен на всичко това, по време на вашата медитация, и просто променете мисълта си за даденото събитие и чувството ще изчезне. То ще отмине или ще се промени. Както казва