Tag: 2023

30/06/2023

ВингЧун и ТайЧи в Chinese Culture Center of Sofia 20 януари 2023 В Китайският Културен Център в София и в седемте му етажа се проведоха тридневни тържества за Китайската нова година на Заека. 2023 您有一封来自索非亚中国文化中心的邀请函待打开! Майстор Станислав Багалев и неговите инструктори и треньори от спортните клубове УШу София и Ушу Пловдив – Димитър Тончев, Максим Илиев, Яким Кастелов и Мартин Марков, направиха два презентационни урока по ВингЧун и Ян ТайДзи в петък и събота, където демонстрираха идеята, принципите и основните идеи на стиловете. Гостите и участниците бяха впечатлени и получиха покани да посе